Osnovni cilj , u školi fudbala Fair play, nam je da se kod dece zadovolje osnovne biološke, psihološke i sociološke potrebe u uzrastu od 6 do 11 godina, i da druženjem kroz fudbalsku igru, treningom i takmičenjem, utičemo na formiranje pravilnog shvatanja fudbalskog sporta i fer-pleja, kao i trajno podsticanje dece da fudbalske aktivnosti postanu deo njihovog svakodnevnog života.Primarni zadatak je obučavanje i treniranje tehnike fudbalske igre (udaraca po lopti–dodavanja, udaraca na gol, primanja lopte, vođenja lopte, driblinga i finti, oduzimanja lopti od protivnika, ...) i osnovne taktičke radnje za odgovarajući uzrast (saradnja dva igrača u ofanzivi i defanzivi...).


Kroz fudbalski trening - primenom organizovanog, sistematskog i planskog fizičkog vežbanja, utičemo na organizam mladog fudbalera tako da se njegove fizičke sposobnosti pripreme i unaprede do nivoa koji omogućuje da se iste kasnije ispolje do maksimuma.

DOĐI DA SE DRUŽIMO, TRENIRAMO I IGRAMO UTAKMICE!!!NAŠ TIP FUDBALERA:

1. To je pravi drug za sva vremena, kako na terenu, tako i van njega.
2. To je onaj fudbaler koji svake sekunde ulaže krajnje napore i na terningu i na utakmici.
3. Koji neprestano želi da ukloni svoje slabosti.
4. Ne predaje se nikada u igri, posle greške ili posle vođstva protivnika.
5. Ne kritikuje (zlonamerno) nikog od saigrača, već pokušava da pomogne svakom drugu u timu.
6. Shvata da su sudije ljudi i da će u slučaju da ih kritkuje (a to ne radi) samo sebi naškoditi.
7. Shvata da je fudbal kolektivna igra.
8. Uvek je lojalan (odan) svom klubu i treneru.
9. Svojim ponašanjem utiče pozitivno na tim, unosi vedru i pozitivnu atmosferu.
10. Koji shvata da se mora prilagođavati situaciji u timu, a ne tim njegovoj situaciji.